Hem » Default » Årsredovisning – ger en fullständig bild

Årsredovisning – ger en fullständig bild

Bildresultat för årsredovisning

Årsredovisning- vad är det?

Årsredovisning är en komplett berättelse om ett företags ekonomiska resultat och framtida utveckling. Årsredovisningen ska göras varje år av alla aktiebolag och alla bolag som har mer än 10 anställda eller mer än 24 miljoner kronor i tillgångar.

Ett företags årsredovisning ska bestå av:

– balansräkning

En utförlig rapport på företagets tillgångar och skulder.

– resultaträkning

En utförlig rapport på företagets intäkter och utgifter

– tilläggsupplysningar (noter)

ska innehålla uppgifter om antal aktier, obeskattade reserver, antal anställda, förändringar, eget kapital osv.

– förvaltningsberättelse

förväntade bedömningar, företagets framtida utveckling

– finansieringsanalys (endast större företagt)

– revisionsberättelse

Utfört av en oberoende revisor, kontroll på företagets transaktioner och ställning.

VD:n och samtliga styrelsemedlemmar ska skriva på företagets årsredovisning innan den ska lämnas till bolagsverket. Årsredovisningen blir då en offentlig handling när den skickas in till bolagsverket.

Man måste upprättas årsredovisningen på ett sådant sätt att vem som helst utan ekonomiska förkunskaper kan läsa den. företagets årsredovisning måste följa “god redovisningssred” och årsredovisningslagen (ÅRL)

Ett företags årsredovisning gör det lätt för utomstående att förstå sig på ett visst företag oavsett om det är för att investera i företaget eller om man man kanske ska samarbeta med företaget. Det är också ett utmärkt verktyg för att sammanfatta företagets ställning för en egen analys på sitt företag. Årsredovisningen gör att man blir tvungen att se över sin ekonomi mer objektivt och fundera på hur den framtida planeringen bör se ut efter den historiska informationen man har tillgängligt.

Det är även möjligt att lägga till en “personalekonomisk redovisning i årsredovisningen”. Den personalekonomiska redovisningen är ett avsnitt som handlar om personalen på företaget och information som t ex antal anställda, sjukdagar, uppsägningar, löner och trivsel. Personalen är oftast en väldigt viktig resurs på ett företag och många bör ha med det avsnittet i årsredovisningen för att man ska få en bättre bild av företaget. Personalekonomisk redovisning är helt frivilliga att ha med på årsredovisningen.