Dubbel bokföring – bokföring från medeltiden

Vad är dubbel bokföring?

Dubbel bokföring innebär att man med en registrering kan se hur affärshändelsen påverkar resultatet och den ekonomiska ställningen. Med hjälp av dubbel bokföring kan man snabbt se vissa typer av felregistreringar. Den första dubbel bokföringen skapades av Amatino Manucci från Florens runt 1300-talet. Runt 1400-talet användes dubbel bokföring över större delen av Italien och av alla större banker under den tiden.

Vid dubbel bokföring registreras beloppet två gånger det innebär att varje transaktion registreras på minst två konton. En på vänsterkolumnen “debet” och en på högerkolumnen “kredit”. Tanken är att det totala värdet i varje kolumn ska vara lika. Om värdet i de två kolumnerna inte är lika har det blivit något fel med någon registrering. På så sätt kan man säga att dubbel bokföring har ett inbyggt system som hittar felaktigheter i bokföringen och registreringen.

På vänstersidan (debet) registrerar man:

– tillgångar som en ökning

– utgifter som en ökning

Man adderar alltså dessa värden till kolumnen

– Inkomster som en minsiktning

– Eget kapital och skulder som en minskning

Man subtraherar dessa värden från kolumnen

 

På högersidan (kredit) registrerar man:

– tillgångar som en minskning

– utgifter som en minskning

Man subtraherar dessa från kolumnen

 

– inkomster som en ökning

– eget kapital och skulder som en ökning

Man adderar dessa till kolumnen.

 

Summan av de båda kolumnerna ska alltså vara lika.

Nästan alla moderna bokföringsprogram bygger fortfarande på dubbel bokföring. Trots att den skapades för hundratals år sedan så är det fortfarande den bästa metoden att använda sig av.