Friskvårdsbidrag – vad säger skatteverket?

Vad är personalvårdsförmån?

Personalvårdförmån är en förmån som arbetsgivare får erbjuda sina anställda skattefritt. Förmånen ska öka trivsel och hälsan bland de anställda. Några exempel på personalvårdförmåner är gymträning, massage, kaffe & bulle.

En av de vanligaste förmånen som arbetsgivare erbjuder anställda är friskvårdsbidrag.

Skatteverket har anpassat sina regler för att många fler träningsformer ingår. Det är inte bara de klassiska motionsformerna som man får erbjuda sina anställda skattefritt.

Några exempel på skattefria träningsformer och behandlingar som arbetsgivaren kan erbjuda är:

– crossfit

– mindfullnessträning

– naprapatbehandling

– fäkning

Man får erbjuda sin personal skattefri friskvårdsbidrag som är av enklare slag och av mindre värde. Vad som menas med mindre värde kan diskuteras men skatteverket har gjort bedömningen att ett vanligt gymkort kan räknas som en förmån av mindre värde. Däremot är det olika belopp som gäller i olika orter.

Friskvårdsbidraget måste hålla sig inom ramarna för enkare slag och av mindre värde. Det betyder att personalen måste begränsa sina val, precis vad som helst får inte räknas som en personalvårdsförmån. Andra behandlingsmetoder som akupunktur eller massage får räknas som en personalvårdsförmån. Då bör aktiviteten eller behandlingen kosta mindre än 1000kr per gång. Det är upp till arbetsgivaren själv att bestämma vilka behandlingar och motionsformer som ska ingå. Skatteverket gör inga bedömningar på effektivitet och nyttan av de olika metoderna.

Om man köper utrustning eller motionsredskap så räknas det inte som en personalvårdsförmån.

Vad gäller för friskvårdsbidrag?

– All personal måste få erbjudandet om friskvård och motion

– Förmånen får inte bytas mot kontanter

– Måste vara av enklare sort och av mindre värde

– Gäller inte om du köper utrustning till personal som tex löpband eller gymredskap.

– Bara anställda får ett personalvårdsbidrag, dvs äger du en enskild firma eller handelsbolag så får du inte göra ett avdrag för dig själv.