Juridisk person – Vad är egentligen en juridisk person?

En juridisk person är ett företag som har rätt att ingå och teckna avtal. Den juridiska personen har en sk egen rättskapacitet, dvs den har skyldigheter och rättigheter.
Det innebär att personerna eller ägarna bakom företaget inte är skyldig för företagets skulder. Rent praktiskt brukar det vara mer komplicierat än så eftersom banker och myndighet brukar kräva någon form av säkerhet som t. ex personlig borgen av företagets ägare, detta gäller speciellt för mindre företag.
Det är endast ett domstolsbeslut som kan kräva att personerna ska hållas ansvariga för företagets skulder det kallas för ansvarsgenombrott. Ansvarsgenombrott brukar vara aktuellt om företaget har skötts på ett brottsligt eller försumligt sätt.
Aktiebolag

Handelsbolag

Kommanditbolag

Staten

Trossamfund

Bostadsrättsföreningar

OBS Enskild Firma är inte en juridisk person.

Rättigheter för juridiska personer:

Rätt att Ingå i avtal

Rätt att äga egendom

Rätt att förvalta egendom

Rätt att ha skulder

Rätt att ha förpliktelser