Moms – Vad är det?

Vad är moms?

Moms är en förkortning för mervärdesskatt. Moms är en skatt på varor och tjänster som ska betalas in till staten. Som företagare är du skyldig redovisa och betala in moms.

Vad är skillnad mellan ingående och utgående moms?

Momsen kan delas upp i ingående och utgående moms.

– Ingående moms är moms som du betalar för att köpa varor och tjänster.

– Utgående moms är den moms som du får när du säljer dina varor och tjänster.

Skillnaden mellan dessa två är det du ska betala in till skatteverket respektive få tillbaka av skatteverket.

Exempel:

Du köper en dator för din bokföring du betalar 5000 kr för datan där momsen ingår på 25%.

Momsen i det här fallet blir då 1250kr (ingående).

Samtidigt säljer du mattor för 8000 kr där momsen ingår på 25% alltså 2000kr (utgående)

 

utgående moms 2000 kr

– ingående moms 1250 kr

——————————–

Att betala till skatteverket 750kr

Skulle fallet vara det omvända alltså att den ingående momsen skulle vara högre än den utgående, då skulle man få tillbaka pengar från skatteverket.

 

Vilka momssatser finns det?

Olika varor och tjänster har olika momssatser.

Det finns tre momssatser; 25%, 12% och 6%

25% är den vanligaste momssatsen och används om de två andra momssatserna inte är aktuella. Den används på alla möjliga varor och tjänster.

12% används på livsmedel, campingtjänster, uthyrning av hotellrum, restaurang och catering, försäljning av egna konstverk.

6% används på litteratur, persontransporter, entreavgifter till konserter eller matcher, inträde till muséum, överlåtelse av rättigheter till olika ljudupptagningar.

Momsfria varor och tjänster

Momsen ska betalas på nästan alla varor och tjänster men det finns vissa undantag. Några av dessa är sjukvård, utbildning, försäkringstjänster mm.

Hur ofta ska jag redovisa min momsen

Du kan redovisa momsen varje månad, varje kvartal eller varje år. Men grundregeln är att du redovisar den beroende på din omrsättning. Högre omsättning betyder att du ska redovisa oftare.