Vad är en alternativkostnad?

Ett väldigt viktigt begrepp som används inom ekonomistyrning. Man använder alternativkostnad för att fastställa den fiktiva kostnaden för att utvärdera handlingar. … Read More

Moms – Vad är det?

Vad är moms? Moms är en förkortning för mervärdesskatt. Moms är en skatt på varor och tjänster som ska betalas … Read More

Bokslut

Vad är ett bokslut? Ett bokslut är avslutningen på företagets redovisning. Man tar fram resultatet för perioden och en sammanställning … Read More