Internredovisning

Internredovisning vad är det? Internredovisning är den redovisning som företag gör för att se över sin produktion och kostnader. Nästa … Read More

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden eller fakturametoden är en bokföringsmetod som går ut på att man bokför sina inkommande och utgående fakturor samtidigt som de … Read More

Externredovisning

Vad är externredovisning? Externredovisning måste man ha enligt lag. Redovisning används för att beskriva den ekonomiska påverkan som ett företag … Read More

Verifikation – vad är det?

En verifikation är ett skriftligt bevis på en affärshändelse har inträffat. En affärshändelse är något som “ändrar företagets ekonomiska förhållande … Read More

Bokföringsskyldighet

Vad innebär bokföringsskyldighet? Bokföringsskyldigheten innebär att i princip alla företag är skyldiga att redovisa sina affärshändelser (verifikationer) enligt bokföringslagen.   … Read More

Reklamskatt

Vad menas med reklam? Reklam är ett meddelande som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt … Read More