Vad är en alternativkostnad?

Vad är en alternativkostnad?

Ett väldigt viktigt begrepp som används inom ekonomistyrning. Man använder alternativkostnad för att fastställa den fiktiva kostnaden för att utvärdera handlingar.

Helt enkelt:
Hur mycket vinner/förlorar du på att investera/köpa/sälja/låna alternativ X mot alternativ Y.

Vilka användningsområden har alternativkostnaden?

Alternativkosntaden används för att:

– När du ska ta beslut mellan flera alternativ
– För att visa vilka indirekta kostnader som är inblandade.
– Kan användas när pengar inte är inblandade i kalkylen
– För att kalkylera vad din tid är värd
– När man har begränsade resurser och måste hitta den bästa handlingen.
– När man behöver ta snabba beslut

Alternativkostnadens historia

Idén bakom alternativkostnad har funnits länge, Benjamin Franklin beskrev konceptet Time is Money i sitt brev “Advice to a Young Tradesman” år 1746

Men det var den Österrikiske ekonomen Freidich von Wieser som myntade begreppet Alternativkostnad i sin bok Theory of Social Economy 1914.

Exempel på hur alternativkostnad används:

Exempel 1

En företagare har 100 000 kr över, pengarna är inte lånade och finns tillgängligt kontant. Han funderar på att köpa en bil men är osäker.

Företagaren studerar marknaden och kommer fram till att han har två val:

  • Köpa en bil för 100 000 kr
  • Köpa obligationer och få 10% avkastning

Det bästa han kan göra med pengarna är att köpa obligationer för pengarna.
Skulle han välja att köpa bilen så skulle alternativkostnaden för detta vara 10% av 100 000
Dvs 10 000 kr

Exempel 2

Olle arbetar som konsult och har full beläggning.

Olle måste få hjälp med sin bokföring, han gissar på att det kommer ta ungefär två timmar i månaden att bokföra om han gör det själv.

Han ber om offerter och får det billigaste priset till 600 kr/h, det kommer ta redovisningsbyrån två timmar i månaden att bokföra Olles underlag.

Olle fakturerar 1500kr i timmen som konsult. Han vill absolut inte arbeta mer än 8 timmar per dag med sitt företag.

Bokföra själv (2 timmar á 1500kr/h)
Låta en redovisningsbyrå sköta bokföringen ( 2 timmar á 600kr/h)

Eftersom Olle inte vill arbeta mer än 8 timmar per dag så måste han bokföra under arbetstid och det innebär att han inte kan arbeta med sina uppdrag under den tiden och därmed kan han inte heller kunna fakturera sina kunder.

Alternativkostnaden för att bokföra själv blir i detta fall (1500*2) – (600*2) = 1800kr

Sammanfattning

Man använder alternativkostnad för att fastställa den fiktiva kostnaden för en handling.
Alternativkostnaden kan användas på flera olika sätt beroende på vilka handlingar man behöver studera.

Det är alltid bra med att snabbt kunna avväga två eller tre alternativ mot varandra genom att fråga sig; vad kan jag göra med pengarna istället för detta?