Eloge till företaget

Med tanke på vad hela sverige och resten av europa går igenom så måste vi lyfta fram ett företag.

Vi är nya kunder hos Maintmaster och med tanke på situationen som är så trodde vi att vi inte skulle få höra något från dem på ett bra tag.

Anledningen till att vi trodde detta var för att det är så många företag som är svåra att få tag på (företag som vi köper tjänster av) Men Maintmaster har vi kunnat ha nära kontakt med, de har även erbjudit oss att inte stressa med betalningen om det är så att vår ekonomiska situation inte tillåter oss att betala i tid.

Tack för företag som er!! Tusen tack!

Nytt säkerhetstänk

Vi har så mycket känsliga papper och underlag från våra kunder, så vi känner att vi behöver ta till lite extra resurser för att försöka säkra lokalerna så mycket vi kan, man kan ju bli orolig för inbrott när man har en butik eller lokal så här.

Vi såg att det fanns en utökad möjlighet att kunna fixa till alla fönster för att kunna säkra rutorna.

Det finns en firma som fixar säkerhetsglas och som kan leverera fler tjänster.

Lättstädat golv

Det är dags för vår stora entre i huset att få sig ett lyft. Det ska läggas fogfria golv som gör det hela mer lättstädat och fräscht. Det är viktigt att man får ett gott intryck när man kommer in i våra lokaler och det du möts av vid entren kan vara avgörande för hur du faktiskt uppfattar företaget du besöker.

First impressions last så att säga. Eftersom att det är nästan en källarvåning där man kommer in så behöver det livas upp lite!

Så nu till djungeln av golvläggare och företag som arbetar med just golv. Det började med att jag tog kontakt med Lasse, husets allvetare. Han berättade att vi borde prioritera lättstädade golv och tillsammans kollade vi runt på nätet och hittade Inhab. De gör fogfria golv och man kan själv välja hur man vill att golven ska se ut och till och med vilken färg de ska ha.
Snyggt! Man kan välja mellan matta och glansiga ytor och vi vill såklart ha en blank yta. Lättstädat och exklusivt!

Bokslut

Bildresultat för bokslut

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är avslutningen på företagets redovisning. Man tar fram resultatet för perioden och en sammanställning på företagets tillgångar och skulder. Ett bokslut kan delas upp i Årsbokslut och Periodbokslut.

Årsbokslut

Årsbokslutet görs en gång per år och ska då innehålla

– Resultaträkning

– balansräkning

– förvaltningsberättelse

– tilläggsupplysningar (noter)

Det är skillnad på årsbokslut och årsredovisning. Årsbokslut måste alla företag göra som har en nettoomsättning över 730 000 kr.  Aktiebolag och bolag med mer än tre miljoner i nettoomsättning måste göra en årsredovisning där årsbokslutet ingår. Årsredovisningen måste även skickas till bolagsverket där den blir en offentlig handling. Däremot behöver man inte offentliggöra ett årsbokslut. Årsbokslutet ska dokumenteras enligt årsredovisningslagen (länk) och bokföringslagen (länk)

Periodbokslut

Man kan själv välja hur ofta man ska ha periodbokslut. Man kan välja mellan månads, kvartals halvårs osv.  Periodbokslutet hjälper även till att förenkla årsbokslutet. Periodbokslutet är helt frivilligt, men större företag bör ändå ha det för att ha bättre koll på ekonomin.

Periodbokslutet bör innehålla

– resultaträkning

– balansräkning

Varför behöver man ett bokslut?

Ett bokslut hjälper företag att hitta fel i den löpande bokföringen dessutom märker man om har bokfört affärshändelserna korrekt. Skulle det vara så att man inte har bokfört korrekt kommer man få felaktiga rapporter. Kontrollen av bokföringen brukar kallas för en avstämning.

Vid avstämningen kontrollerar man att:

– in/utgående momsen är rätt beräknad

– inventarier är avskrivna

– kontroll av kund/leverantörskontra

Vid ett bokslutsarbete bör man följa den sk “försiktighetsprincipen” det innebär att man värderar företeagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader på ett försiktigt sätt. Det innebär att man hellre bör värdera skulderna högt och tillgångarna lågt om man inte är säker på värderingarna.

Starta eget aktiebolag? Det är frågan!

Många som ska starta ett företag brukar oftast fundera kring vilken bolagsform de ska välja. Och svaret är inte alltid lätt. Man måste tänka på i vilken omfattning man ska driva bolaget, hur mycket pengar man har tänkt sig investera i företaget.

Ska man ha en verksamhet där man inte behöver göra dyra inköp och bara driva företaget vid sidan om sitt andra arbete då är det en större fördel med att ha en enskild firma. Man slipper extra pappersarbete och det är enkelt att starta firman.

Ska man däremot arbeta heltid med sitt företag är det bra att så snabbt som möjligt gå över till ett aktiebolag. Den främsta orsaken är att man inte är personligt ansvarig för aktiebolaget om det skulle gå omkull. Detta förutsätter självklart att man har skött företaget korrekt och följt alla lagar och regler.

Vad gäller för att starta ett aktiebolag?

– Ha ett aktiekapital redo på minst 50 000kr.

– Inte vara försatt i konkurs

– Vara över 18 år

Fördelar och nackdelar med aktiebolag

Fördelar

– Ingen personlig risk

Förutsatt att man har följt lagar och regler.

– Aktiebolaget är en egen juridisk person

Aktiebolaget kan ingå i avtal. t ex aktiebolaget kan stå som hyresgäst om man hyr en lokal.

– Bra om man har anställda

Lättare att anställa personal samt att man kan anställa familjemedlemmar.

– Behöver inte längre ha revisor

Revisorkravet är slopad för de mindre aktiebolagen.

Nackdelar

– 50 000kr i aktiekapital 

Kapitalet är sk minsta insats om man vill starta ett aktiebolag

– kan ha högre avgifter

– Kan vara krångligare med bokföringen

Högre krav på redovisningen, men det är därför vi finns till!

Det främsta hindret som många ser när de ska starta aktiebolag är aktiekapitalet på 50 000kr, men bortsett från det är det till en större fördel att starta aktiebolag istället för enskild firma.

Hur du skriver en faktura, som ett proffs!

Bildresultat för faktura

Steg för steg guide för din faktura

1) Säljarens och köparens namn och adress.

2) Skriv datumet.

3) Skriv ett unikt löpnummer för fakturan. Fakturanummret måste ingå i en serie och ha ett bestämt nummer. Man får inte ändra fakturanummret trots att man makulerar fakturan. Många faktureringsprogram sköter det automatiskt.

4) Skriv ditt momsregistreringsnummer (kallas för VAT-nr i internationella sammanhang). Den består av landskod, ditt organisationsnummer och 01 på slutet. Såhär kan den se ut: SE999999999901

5) Köparens momsregistreringsnummer (Gäller vissa branscher t ex bygg, energi, avfall)

6) Vilka varor eller tjänster som sälj, deras omfattning och art.

7) Varje faktura ska ha ett datum då varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes.

8) Förfallodfatum, Datumet fakturan måste vara betald.

9) Skriv enhetspris exklusive moms och eventuell rabatt på din faktura

10) Momssats och vilken moms som ska betalas

Klart!